RODO


Zgodnie z Rozporządzeniem PE i RE nr 2016/679, informujemy, że:
1. Administratorem państwa danych osobowych jest firma Romtech Roman Przydanek, ul.Szkolna 50, 62-070 Dopiewiec NIP:7772815993
2. Kontakt z wyznaczonym inspektorem danych osobowych poprzez email: romtech@romtech.pl z tytułem: dane osobowe.
3. Dane osobowe będą przetwarzane i gromadzone, aby wykonać usługę, wystawić fakturę, dostarczyć przesyłkę itp., na podstawie umowy handlowej.
4. Dane osobowe będą gromadzone przez czas 5 lat.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, niezbędnym do wykonania umowy handlowej np. firma kurierska, aby dostarczyć przesyłkę.
6. Nie gromadzimy danych osobowych na naszym serwerze.
7. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingu własnych usług.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwii wykonanie umowy.
9. Nie profilujemy danych osobowych.
10. Masz prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, zmiany treści, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, informacji o ich przetwarzaniu.